Kostoly a úrady – Matrika Zemplínska Široká


Adresa:
č. 304, 07213 Zemplínska Široká

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6497233

Fax:
056/6497233

E-mail:
zemplinskasiroka@minet.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Ján Timko


Základné údaje Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 103 m. Vznikla v r. 1961 zlúčením dedín Krášok a Rebrín. Vznik dediny Krášok sa predpokladá okolo r. 1500. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1549. V r. 1599 tu bolo 18 poddanských domov, v r. 1715 hospodárili 2 poddanské domácností, zakrátko sídlisko spustlo. Neskôr obnovená dedina sa rýchlo rozrastala. V r. 1828 mala 51 domov a 371 obyv. Jestvovanie Rebrína sa predpokladá pred 11. stor. O dedine a majetku je prvý písomný doklad z r. 1266. Patrila viacerým šľachtickým rodom. Okolo r. 1427 tu hospodárilo do 10 poddanských domácností. V r. 1599 bolo v obci 22 poddanských domov, v r. 1715 6 poddanských domácností, v r. 1720 12 domácností a v r. 1828 bolo v obci 87 domov a 518 obyv. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1802. Pravoslávny kostol pochádza z r. 1930. Kontakty Matrika č. 304 Zemplínska Široká 07213 Telefón: 056/6497233 Fax: 056/6497233 ocuz.siroka@stonline.sk

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna