Kostoly a úrady – Matrika Želovce


Adresa:
Zdravotnícka 255, 99106 Želovce

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
047/4893219

Fax:
047/4893219

E-mail:
obec.zelovce@zoznam.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Ing. Július Makó CSc.


Základné údaje Ležia v Ipeľskej kotline 11 km J od Veľkého Krtíša. SV od obce sú zemito-zásadito-slané minerálne pramene. V chotári leží Z smerom bažantnica Karikáš a vodná nádrž Želovce. Želovce sú významným archeologickým náleziskom. Najstaršie osídlenie je z obdobia eneolitu, nálezy sú aj z doby Kvádov a Rimanov. V lokalite Fingó je veľké slovansko-avarské pohrebisko zo 7. - 8. stor. (870 hrobov). Obec Zel, Zeel sa v písomných prameňoch vyskytuje až r. 1327, vyvinula sa zo staršieho osídlenia. Boli tu zvyšky kamenného stredovekého kostola (na vrchu Istenhegy). Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a remeslami. V 19. stor. tu boli kúpele Želovce-Šóšár využívajúce 4 minerálne pramene s vaňovými kúpeľmi s ohrievanou vodou. Klas. rím. kat. kostol sv. Imricha je z r. 1771. Zichyovský kaštieľ bol postavený v r. 1772 v barok. - klas. slohu ako dvojpodlažná budova s obdĺžnikovým pôdorysom s ústrednými rizalitmi na hlavnej a záhradnej fasáde. Po r. 1945 bola v ňom umiestnená poľnohosp. škola. V klas. kúrii zo zač. 19. stor. býval správca veľkostatku. Okolo r. 1880 bola postavená kúria Veresovcov, dnes značne zničená. Ľudové domy sú z 19. - zač. 20. stor. Vo vinohradoch sú pieskovcové pivnice. Z r. 1846 stojí ev. zvonica, pôvodne drevená, od r. 1929 murovaná. Pri ceste do Vrbovky (lokalita Dvorčany) je prícestná kaplnka z 2. pol. 19. stor., socha sv. Vendelína je z r. 1997. Prícestná kaplnka pred kaštieľom je z pol. 19. stor. a prícestné kríže z 19. - 20. stor. Obec má pamätnú tabuľu oslobodenia v r. 1945 a pamätnú tabuľu Jozefa Böhma (1906 - 1989), amatérskeho archeológa, zberateľa a ochrancu prírody. V súčasnosti je v obci viac súkr. firiem, pekáreň, výroba medu a výrobkov z včelieho vosku, medoviny. V obci je pošta, stredná poľnohosp. škola a učilište, ZŠ, MŠ, obchody, služby. Kontakty Matrika Zdravotnícka 11 Želovce 99106 Telefón: 047/4893219 www.obeczelovce.sk

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna