Kostoly a úrady – Matrika Žbince


Adresa:
č. 34, 07216 Žbince

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6493106

Fax:
056/6884112

Web:

Kontaktná osoba:
Ján Jurko


Základné údaje Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 106 m. Archeologické nálezy dokazujú, že tamojšie sídlisko jestvuje od 9. stor. Najstarší písomný doklad o Žbinciach pochádza z r. 1221. Žbince patrili miestnym zemanom. O tamojšej škole je výnimočný doklad z r. 1481. V r. 1600 malo sídlisko 23 poddanských domov, kúrie zemanov, kostol, faru a školu. Neskôr poddanských obyv. ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárili len 3 poddanské domácnosti, v r. 1720 už 12 domácností, v r. 1828 bolo 61 domov a 450 obyv. Hospodárske budovy bývalého kaštieľa pochádzajú asi z r. 1800. Rím. kat. kostol v obci jestvoval pravdepodobne už pred 14. stor., od 17. stor. v ňom pôsobia ev. kazatelia, kaplnka je z r. 1804 a rím. kat. kostol z r. 1843. Kontakty Matrika č. 34 Žbince 07216 Telefón: 056/6493106 www.zbince.ocu.sk www.zbince.ocu.sk

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna