Kostoly a úrady – Matrika Zalužice


Adresa:
c. 207, 072 34 Zalužice

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6471230

Fax:
056/6471214

E-mail:
zaluzice@minet.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Ing. Štefan Tury

Otváracie hodiny:
Pondelok:7:00-17:00
Utorok:7:00-15:00
Streda:7:00-15:00
Štvrtok:7:00-15:00
Piatok:7:00-13:00Matrika č. 207 Zalužice 07234 Telefón: 056/6471214 Fax: 056/6471230 zaluzice@minet.sk Ležia v severnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške 125 m. Obec Zalužice vznikla v roku 1973 zlúčením obcí Malé Zalužice (v roku 1970 - 659 obyv.) a Veľké Zalužice (v roku 1970 - 710 obyv.). Najstaršie archeologické nálezy z chotára súčasných Zalužíc pochádzajú z mladšej fázy paleolitu. Na základe archeologických pamiatok môžeme doložiť kontinuitu osídlenia obce od veľkomoravského obdobia. Prvý priamy písomný doklad o Veľkých Zalužiciach pochádza z roku 1249. Od polovice 13. storočia bola obec súčasťou panstva Michalovce. Pravdepodobne obyvatelia Veľkých Zalužíc vybudovali v 12. - 13. storočí dedinu Lažňany (prvá písomná zmienka z roku 1336). Koncom 14. alebo začiatkom 15. stor. v chotári Veľkých Zalužíc vznikli Malé Zalužice (prvá písomná zmienka z roku 1418), ktoré vybudovali obyvatelia starších Veľkých Zalužíc alebo prisťahovalci. Malé Zalužice i Lažňany tak isto tvorili súčasť panstva Michalovce. Obyvatelia Lažnian sa postupne sťahovali do okolitých obcí, a tak v druhej polovici 16. storočia obec prestala na dlhší čas existovať. V 19. storočí sa Lažňany spomínajú ako súčasť obce Malé Zalužice. V 18. storočí vďaka prisťahovalcom došlo k zmene konfesionálnej a národnostnej štruktúry obyvateľstva vo Veľkých i Malých Zalužiciach. Žili tu rímskokatolíci, gréckokatolíci, evanjelici a v 19. storočí aj Židia. Vyhorený pôvodný rím. kat. farský kostol vo Veľkých Zalužiciach (sídlo fary už pred 16. storočím), zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi v r. 1788, nahradil v r. 1848 kostol sv. Ladislava. Gréckokatolícki veriaci z obidvoch obcí patrili pod farnosť Hažín. V roku 1924 bol v Malých Zalužiciach postavený chrám, zasvätený Presvätej Trojici.

Galéria