Kostoly a úrady – Matrika Vojany


Adresa:
c. 72, 076 72 Vojany

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6395234

Mobil:
0918 519 307

Fax:
056/6395234

E-mail:
ouv@naex.sk,ouv@centrum.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Štefan Czinke

Otváracie hodiny:
pondelok, streda 7.00 - 15.30
utorok, štvrtok 7.00 - 16.00 piatok 7.00-12.00Matrika č. 72 Vojany 07672 Telefón: 056/6395234 Fax: 056/6395234 ouv@naex.sk Ležia uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 102 m. Archeologické doklady dosvedčujú, že sídlisko jestvuje od 9. stor. Najstarší písomný doklad o Vojanoch pochádza z r. 1292. Zemepánmi dediny boli šľachtici z Čičaroviec. Oni dali vo Vojanoch zriadiť v 14. stor. mýtnicu. V r. 1427 mali Vojany asi 33 poddanských domov. Neskôr obyv. aj domov ubúdalo. V r. 1599 bolo v sídlisku 24 poddanských domov. V r. 1715 tam hospodárilo 15 poddanských domácností, v r. 1720 už 19 domácností, v r. 1828 bolo v obci 61 domov a 479 obyv. V polovici 20. stor. bola pri obci vybudovaná výkonná elektráreň. V obci funguje prekládková stanica ropných produktov SWS Vojany. Kostol ev. ref. a faru postavili okolo r. 1845, kúriu okolo r. 1835.

Galéria