Kostoly a úrady – Matrika Trhovište


Adresa:
č. 121, 07204 Trhovište

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6495223

Fax:
056/6883961

Kontaktná osoba:
Starosta obce: Róbert Koba


Základné údaje Leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 130 m. Obec vznikla na križovatke krajinských ciest, kde sa konali trhy, pravdepodobne okolo r. 1100. Prvá správa o obci pochádza z r. 1220. Zemepánmi Trhovišťa boli šľachtici Drugethovci. Oni zaviedli vyberanie mýta. V r. 1600 malo sídlisko 34 domov, kaštieľ, kostol, faru a školu. Neskôr obyv. ubúdalo a mestečko upadalo. V r. 1715 tam hospodárilo 18 poddanských domácností, v r. 1720 iba 17 domácností, v r. 1828 bolo 101 domov a 754 obyv. rím. kat. kostol. Evanjelický kostol bol okolo r. 1700 postavený z dreva. Rím. kat. kostol jestvoval v mestečku od 13., prípadne od 14. stor., avšak stávajúci rím. kat. kostol pochádza z r. 1759. Kostol gr. kat. cirkvi je z r. 1818. Súčasťou obce sú Šankovce, o ktorých je prvý doklad z r. 1282. Osada v 15. stor. zanikla. Obnovili ju až v 18. stor. V r. 1828 tu bolo 15 domov a 134 obyv. Kontakty Matrika č. 121 Trhovište 07204 Telefón: 056/6495223

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna