Kostoly a úrady – Matrika Spišské Podhradie


Adresa:
Marianské nám. 37, 05304 Spišské Podhradie

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
053/4195121

Fax:
053/4541495


Leží v údolí medzi Spišským hradom a Spišskou Kapitulou, ktoré boli 11. 12. 1993 spolu s kostolom Sv. Ducha v Žehre zapísané v kolumbijskej Cartaghene do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. História Najstaršie osídlenie okolia sa viaže na dobu kamennú. Pravdepodobne v 12. stor. sa rozvíjalo ako podhradie Spišského hradu. V druhej polovici 12. a v 13. stor. mesto dosídlili nemeckí prisťahovalci. Najstaršia písomná zmienka je z r. 1249. Udelením mestských výsad od kráľa Štefana V. v r. 1271 . sa stalo samostatným mestečkom nezávislým od hradu. Patrilo do Spoločenstva spišských Sasov. Kráľ Žigmund r. 1412 založil mesto Poľsku. R. 1456 dostalo právo každoročného jarmoku a týždenných trhov vo štvrtok. Koncom 17. stor. malo v meste artikuly 16 cechov, najznámejší a najstarší bol cech plátenníkov (1385), súkenníkov a farbiarov. Po návrate z poľského zálohu v r. 1778-1876 sa Spišské Podhradie stalo súčasťou Provincie XVI spišských miest.

Galéria


Pridal: PetoReni