Kostoly a úrady – Matrika Pusté Úľany


Adresa:
Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
031/7845121

Fax:
031/7845121

E-mail:
ou@pusteulany.sk

Web:

Otváracie hodiny:
Pondelok:7.30-12.00
Utorok:nestránkový
Streda:7.30-18.00
Štvrtok:nestránkový
Piatok:7.30-13.00


Legenda hovorí, že obec Pusté Úľany založili tri sestry, ktoré v tejto oblasti mali hospodárstvo. Malo charakter samoty, odkiaľ pochádza aj prvá časť názvu obce. O druhej časti hovorí iná povesť. Traduje sa, že pri bitke o Viedeň turecké vojská v tomto území táborili. Dobrou zhodou okolností tu mali stanovištia aj kráľovskí včelári, ktorí rozbúrili včely a poštvali ich na Turkov. Tí sa v panike rozutekali a tak vraj Pustoúľanskí včelári zachránili pred dobyvateľmi samotnú Viedeň. Pýcha obce V Pustých Úľanoch, ktoré prednedávnom oslavovali 780. výročie prvej písomnej zmienky bývajú odjakživa občania prevažne slovenskej národnosti. Bolo tomu tak aj v minulosti, o čom svedčí obecná kronika z roku 1936. Slovenčina sa tu udržala i v časoch tvrdej maďarizácie. Počas druhej svetovej vojny časť obce so železničnou stanicou pripadla Maďarsku a veľa obyvateľov sa presťahovalo do Bratislavy. Po vojne sa do prázdnych domov nasťahovali Kysučania. Okrem nich a starousadlíkov tu býva asi deväťdesiat Rómov, no podľa starostu sa všetci hlásia k Slovákom. Centrom väčšiny obcí v minulosti bývalo poľnohospodárske družstvo. To Pustoúľanské hospodárilo spočiatku samostatne. Neskôr, po zlúčení s družstvom v Abraháme zamestnávalo asi stodvadsať ľudí, dnes však tu pracujú už iba štyria. Je v likvidácii, objekty chátrajú. Dvaja pracovníci areál strážia a dvaja kŕmia a ošetrujú zvyšok mladého dobytka. Objekty bývalého Semenárskeho štátneho majetku Sládkovičovo sú tiež prázdne, a to, čo bolo hodnotnejšie, je už rozkradnuté. Majetok mal dlhú tradíciu, na Lúčnom dvore dal hospodárske budovy spolu s bytmi pre robotníkov postaviť pred viac ako sto rokmi bývalý majiteľ cukrovaru v Sládkovičove barón Kuffner. “Nemrzí ma to, že niekto má miliardy, ktoré podľa mňa nakradol, ale to, že tieto a podobné podniky vytunelovali a ľudia prišli o prácu”, hovorí Ing. Štefan Müller, starosta obce, ktorý je v tejto funkcii už druhé volebné obdobie. V Pustých Úľanoch, našťastie, nepodľahli apatii a rozhodli sa s nepriaznivou situáciou popasovať. V obci sa nachádza niekoľko firiem, okrem iného sa tu vyrábajú plastové okná. Pustoúľančania si uvedomili hodnotu spoločného majetku a dlhé roky zanedbávané obecné stavby sa rozhodli zrenovovať. V nedávnej minulosti zrekonštruovali budovu Orlovne, hádam najznámejšiu stavbu, pýchu obce, ktorú postavili v roku 1933. Pôvodne slúžila ako telocvičňa i na poriadanie divadelných predstavení a rôznych slávností. Koncom tridsiatych rokov ju začali využívať ako kino, no pre tento účel museli zrušiť oporné trámy, pretože bránili svetelnému lúču z premietačky. Pôvodne počítali s menšou opravou, no zistili, že staré múry by sa bez chýbajúcich trámov rozostúpili. Za približne 5,8 miliónov korún ju napokon podľa dobových fotografií a plánov nanovo postavili a dnes slúži na verejné zhromaždenia, svadby, rôzne oslavy, spoločenské udalosti i ako nové sídlo Klubu dôchodcov. Pusté Úľany nie sú pusté Starosta sa snaží urobiť pre obec veľa, aby nepripomínala svoj názov, teda aby nepôsobila pustým dojmom. Okrem kanalizácie a čistiarne odpadových vôd inžinierske siete už majú vybudované. Vodovod bol postavený v roku 1967, plyn v roku 1992. Kanalizácia by spolu s čistiarňou stála asi štyridsať miliónov, čo si pri ročnom rozpočte tri a pol milióna korún zatiaľ nemôžu dovoliť. V tomto roku sa chystajú na rekonštrukciu zásobovania elektrickou energiou. V roku 1995 hygienik uzavrel doterajšie zdravotné stredisko. Nový projekt s bytmi pre lekárov počítal s investíciami v hodnote osem a pol milióna korún, čo bolo pre obec príliš veľa. Starosta však našiel riešenie. Materská škola bola postavená v roku 1986 pre deväťdesiat detí, v súčasnosti ju navštevuje iba asi štyridsať. Jeden pavilón bol teda voľný a ten za oveľa nižšie náklady adaptovali na zdravotné stredisko s ambulanciami pre praktického a zubného lekára. Rovnako tak urobili aj v prípade časti hospodárskeho pavilóna, ktorý prerobili na knižnicu a ordináciu detskej lekárky. Stálo to asi tri milióny korún, čím ušetrili oproti pôvodnému projektu. Škoda len, že sa do zrenovovaných priestorov zatiaľ nepodarilo získať detskú lekárku, a tak obyvatelia musia dochádzať do blízkych obcí, rovnako, ako v prípade lekárne. V dezolátnom stave bol aj cintorín, rástli tu husté kríky, vládol neporiadok a boli tam rozhádzané i päťdesiatročné vence. Nedávno ho dali do poriadku i s novou ohrádkou a prístreškom pre Dom smútku. Rovnako zrekonštruovali cestu v hodnote jeden a pol milióna korún, vrátane postavenia novej tam, kde doteraz chýbala. Zrekonštruovali budovu obecného úradu, ktorá slúži svojmu účelu už od roku 1935 a v tomto roku začali s prestavbou šatní športového klubu, ktoré pochádzajú z päťdesiatych rokov, s nákladom asi dva a pol milióna korún. Po rekonštrukcii budú mať hostia i domáci k dispozícii po dve kabíny i s umyvárňami. Starosta by ešte chcel v priestoroch základnej školy dať postaviť dvadsaťpäťmetrový bazén s fitness centrom, ktorý by používali nielen žiaci, ale aj obyvatelia obce. Chýbajú stavebné pozemky Obec pomaly starne. Nielenže odtiaľto odchádza pomerne veľa mladých ľudí, ale napríklad minulý rok sa narodilo iba šesť detí, zatiaľ čo zomrelo až dvadsaťjeden ľudí. Najviac mladých odchádza za prácou do Trnavy, Galanty a do Bratislavy. Na obecnom úrade evidujú asi tridsať žiadostí o stavebné pozemky, no sama obec ich nevlastní, čo komplikuje situáciu. V súčasnosti pripravujú nový územný plán, súčasťou ktorého bude aj rozšírený intravilán pre asi stodva stavebných pozemkov. Ak by bol na budúci rok hotový, starosta počíta, že do piatich rokov budú na nových pozemkoch vybudované inžinierske siete, vrátane rekonštruovanej trafostanice a mohlo by sa začať stavať. Zatiaľ tí odvážnejší rozširujú, či rekonštruujú rodičovské domy a tak aj v tejto obci vidieť postavené pekné nové domy. Pustých Úľan sa dotkne aj nový zákon o odpadoch. Už v roku 1992 združili prostriedky spolu s niekoľkými ďalšími obcami a mestami Galanta a Sládkovičovo na vybudovanie riadenej skládky odpadov. V súčasnosti ju budú musieť rozšíriť, pretože vtedajšie výpočty boli chybné. Rozšírenie by malo pre všetky zúčastnené obce stáť asi päťdesiat miliónov korún. Už pár rokov sa pokúšajú v obci zaviesť separáciu odpadu, občania majú možnosť každú druhú sobotu na bývalé smetisko odviesť napríklad kovový a sklený odpad, pneumatiky, plasty a autobatérie. O ďalšie spracovanie sa na vlastné náklady stará obec, ktorá chce spoluobčanov takýmto spôsobom viesť k čistote. Zber papiera a textilu poriada dvakrát ročne miestna škola. Starostu trápia divoké skládky, ktoré s ťažkosťami likvidujú. So svojimi problémami nie sú sami, podobné majú aj okolité obce. V obci je asi stovka nezamestnaných, medzi nimi prevažujú ženy. Pracovné príležitosti, okrem podnikateľských, sa v obci obmedzujú najmä na sezónne práce v poľnohospodárstve a v stavebnej činnosti. S verejnoprospešnými prácami majú veľmi zlé skúsenosti. Starosta si myslí, že väčšine nezamestnaných sa nechce pracovať a radšej vysedávajú v krčme. Stretol sa aj s poškodzovaním pracovného náradia. Dlho nemohol nájsť schopného človeka na kosenie a údržbu kosačiek, podarilo sa mu to až nedávno. Dopravné spojenie je pomerne dobré, železničná zástavka je vzdialená asi štyri kilometre. Autobusové linky boli zredukované, za čo sčasti môžu cestujúci. Nebrávali si cestovné lístky, a tak sa spoje zdali byť málo vyťažené. I v takomto obmedzenom stave však autobusy pomerne vyhovujúco zabezpečujú dopravu do okolitých miest i do Bratislavy. Zásobovanie Pustoúľančanom vyhovuje. V obci je nákupné stredisko Jednoty, štyri obchody so zmiešaným tovarom a predajňa domácich potrieb. Predajňa mäsa v objekte Jednoty je málo využívaná, domáci radšej dochádzajú za nákupmi do blízkeho Sládkovičova. Počítače majú zelenú V kultúre badať stagnáciu. Káblovú televíziu nemajú a zatiaľ s ňou ani neuvažujú. Filmy sa tu nepremietajú už viac ako pätnásť rokov, nebol o ne záujem. Miestnosť prerobili na účely spoločenských podujatí: karov, jubilejných osláv, svadieb, Dňa matiek a podobne. Tradičné zábavy sa poriadajú na hody, majú dlhú tradíciu a v minulosti boli hlavným zdrojom príjmu športového klubu. Okrem neho v obci rozvíja činnosť aj Klub dôchodcov, ktorý sídli v prenajatých priestoroch v kaštieli, rovnako ako miestni záhradkári. Kedysi si v obci dobre počínali hasiči, dnes majú so získavaním mladých ľudí pre túto činnosť problémy. Najväčšie prekážky robia zamestnávatelia, ktorí mladých dobrovoľníkov nechcú zamestnávať, pretože ich musia uvoľňovať na rôzne školenia. Základná škola bola postavená v roku 1966, má osemnásť tried a navštevuje ju asi dvestoosemdesiat detí, vrátane okolitých obcí. Je jednou z najlepšie vybavených škôl s počítačovou technikou. Sám starosta na to kladie veľký dôraz, rovnako, ako aj na výučbu cudzích jazykov. Ako uzatvára: “Ak budú dobre ovládať obidva predmety, iba tak sa môžu uplatniť v živote.”

Galéria