Kostoly a úrady – Matrika Prakovce


Adresa:
c. 333, 055 62 Prakovce

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
053/4874110,053/4182031

Fax:
053/4799033,053/4182030

E-mail:
prakovce@stonline.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Lukáš

Otváracie hodiny:
Pondelok:7.30-15.30
Utorok:7.30-15.30
Streda:7.30-16.00
Štvrtok:7.30-15.30
Piatok:7.30-15.00Matrika č. 333 Prakovce 05562 Telefón: 053/4874110 Fax: 053/4799033 prakovce@stonline.sk www.prakovce.host.sk Ležia v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria na nive a terasovej plošine. Hornatinný až vrchovinný povrch chotára po oboch stranách Hnilca tvoria fylity a porfyroidy. Je zalesnený bukovým, dubovým a smrekovo-jedľovým lesom. Vznik v chotári Gelnice. Spomínajú sa v r. 1368. V 16. stor. patrili Thurzovcom. V 2. pol. 16. stor. obec odkúpil Anton Rholl, pričinil sa o postavenie hámrov, ktoré sa prvýkrát spomínajú v r. 1586. V 17. stor. ich vlastnili Csákyovci. V r. 1760 bola v prevádzke železiareň., r. 1800 bane, hámre a 2 pece na tavenie železa, ktoré v r. 1810 nahradila vysoká pec. Zlievarenskú výrobu zaviedli v r. 1801. V 40. r. 19. stor. zmodernizovali výrobu a postavili valcovňu. R. 1787 tu bolo 47 domov a 282 obyv., r. 1828 56 domov a 407 obyv. Od r. 1938 sa výroba preorientovala na vojenské účely. V r. 1944 Nemci demontovali časť závodu. Po oslobodení bola výroba obnovená a rozšírená, vystavané nové sídlisko. V r. 1967 pracuje polovica závodu. Kaplnka z pol. 19. stor. Kostol rím. kat. secesný z r. 1900. Je tu pochovaný maliar Eduard Hriňák (zomrel v r. 1917). MŠ. ZŠ. Autobusová zast., želez. stanica. Najpriemyselnejšia obec v okrese.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna