Kostoly a úrady – Matrika Porúbka


Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6593254

Kontaktná osoba:
Stanislav Figľar


Základné údaje Leží na západnom úpätí Popriečneho v nadmorskej výške okolo 170 m. Pri Porúbke sa našli črepy slovanskej keramiky z 9. až 10. stor. Keramika však nepochádza od obyvateľov Porúbky, ktorá vtedy ešte nejestvovala. Zanechali ju vtedajší obyvatelia Vojnatiny alebo Tibavy. Miestne sídlisko založili usadlíci so šoltýsom v druhej polovici 14. stor. O dedine je prvý doklad z r. 1412. Dedina patrila šľachticom z Michaloviec a ich príbuzným. Bola majetkovou súčasťou panstva Tibava. V r. 1427 tam bolo najmenej 10 poddanských domov. V r. 1599 okolo 25 domov. Neskôr obyvateľov a domov ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo 7 poddanských domácností, v r. 1720 len 6 domácností. K dedine patril vodný mlyn a v chotári sa nachádzali aj vinice. Neskôr obyvateľov pribúdalo. V r. 1828 bolo v obci 41 domov a 223 obyvateľov. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1897. Kontakty Matrika č. 151 Porúbka 07261 Telefón: 056/6593254

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna