Kostoly a úrady – Matrika Podhoroď


Adresa:
č. 112, 07264 Podhoroď

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6584077

Kontaktná osoba:
Emil Osif


Základné údaje Leží medzi východnými výbežkami Vihorlatu v nadmorskej výške okolo 340 m. Na kopci nad dedinou sa nachádzajú zrúcaniny múrov hrádku, ktorý dali postaviť zemepáni koncom 13. stor. Vzťahujú sa k nemu doklady z rokov 1337 a 1345. Dedinu založili v druhej polovici 14. stor. valašskí usadlíci na území panstva Tibava. Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1404. Patrila postupne šľachticom z Tibavy, Michaloviec a ich príbuzným. V r. 1599 bolo v dedine 35 poddanských domov. Neskôr obyvateľov a domov ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo 15 poddanských domácností. V r. 1720 devätnásť domácností. V dedine bol aj vodný mlyn. V r. 1828 bolo v obci 35 domov a 485 obyvateľov. V prvej polovici 20. stor. tu bola parná píla. V polovici 18. stor. bol Podhoroď gr. kat. farnosťou. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1844. Kontakty Matrika č. 112 Podhoroď 07264 Telefón: 056/6584077

Galéria


Pridal: Johanna