Kostoly a úrady – Matrika Nová Ľubovňa


Adresa:
č. 102, 06511 Nová Ľubovňa

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
052/4283431

Fax:
052/4283433


Obec s najväčším počtom obyvateľov okresu. Nachádza sa na severnej strane Levočských vrchov v nadm. výške 562 m, na sútoku Jakubianky a Kolačkovského potoka. Zakladajúcu listinu obce vydal syn uhorského palatína Omodeja Abu, magister Ján, v Spišskej Sobote, 21. januára 1308. Uvádzala sa tam ako Ľubovniansky Potok (Liblow Pataka). V r. 1322 sa nazývala Nová Ľubovňa (Novum Lublo. ) Patrila stále k panstvu hradu Ľubovňa, s ktorým bola aj v zálohu poľským kráľom. Krátko po r. 1772 ju kúpili Probstnerovci. V 18. storočí vlastnili Probstnerovci na území Novej Ľubovne vysokú pec a železné hámre, ktoré zanikli až po r. 1867. Koncom 18. stor. vznikli kúpele, prvýkrát sa uvádzajú v r. 1810. V r. 1870 mala dedina i s kúpeľmi 204 domov a 1031 obyvateľov. Aj po r. 1918 živili sa poľnohosp., bola tu píla, krátky čas tu pracovala aj tlačiareň. Ešte v polovici 20. stor. tkali plátno a súkno a šili z nich výrobky. Na poľnohospodárskom družstve, ktoré vzniklo v r. 1971, mal tradíciu chov športových koní. Rozšírilo sa tu pestovanie a spracovávanie liečivých rastlín - spoločnosť Calendula. V obci je základná a materská škola, knižnica, ranogotický kostol postavený okolo r. 1300, sieť zdravotných ambulancií a súkromných podnikov poskytujúcich služby. Areál Ľubovnianskych kúpeľov s okolitou prírodou vytvárajú vhodné podmienky na rekreovanie, liečebné pobyty, turistiku počas celého roka.

Galéria


Pridal: PetoReni