Kostoly a úrady – Matrika Nizne Repase


Adresa:
c.14, 053 05 Nižné Repaše

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
053/4597206,053 / 469 90 58

Fax:
053/4699059

Kontaktná osoba:
Marta Vrabľová

Otváracie hodiny:
Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00
Streda 7:30 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 15:00

Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30Matrika č. 14 Nižné Repaše 05371 Telefón: 053/4597206 Obec sa nachádza v Levočských vrchoch v doline horného toku Torysy. V chotári prevládajú pasienky. Územie obce sa prvýkrát spomína v r. 1270, keď les s názvom Repach dostali do užívania Gőrgeyovci. V obci sa nachádza pôvodne ranogotický kostol sv. Anny zo začiatku 14. stor., ktorý prešiel neskoršími úpravami v 17. stor. a renováciou v r. 1879. V obci sa dodnes zachovala ľudová architektúra a tradície vrátane ľudových krojov. Nižné Repaše predstavujú významnú národopisnú lokalitu. Obec je typická svojou potočnou radovou zástavbou okolo cesty. Zrubové domy so sedlovou strechou, zväčša s tvrdou krytinou, so štítom a podlomenicou pochádzajú z 19. stor. K dispozícii je praktický lekár pre dospelých. Deti môžu navštevovať základnú školu priamo v obci. Rozvoju obce v posledných rokoch bránil zámer vybudovať vodné dielo Tichý potok, ktoré malo zasiahnuť aj časť chotára obce.

Galéria