Kostoly a úrady – Matrika Mýtne Ludany


Adresa:
Kalvinské nám. 1, 935 56 Mýtne Ludany

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
036 / 639 01 13

Fax:
036 / 639 01 13

E-mail:
mytneludany@wmx.sk

Kontaktná osoba:
Oľga Kollárdiová


Ležia na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny v širokej kotlinovej doline dolného Hrona. V chotári sa nachádza chránené územie Dolná Sikenica (ichtyologická a zoogeografická lokalita, niektoré vzácne druhy rýb). Osídlenie lokality dokladajú laténske sídliskové nálezy. Písomne sa obec uvádza v r. 1075 (villa Ludan), bola význačným miestom, kde opátstvo v Hronskom Beňadiku dostalo 10 domov s poddanými, ovocným sadom a 5 popluží. V r. 1388 sa stali mýtnym a trhovým miestom Levického panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku, v r. 1947 - 48 sem presídlili Slovákov z Maďarska. Neskorogot. kostol Všechsvätých z konca 15. stor. bol renes. upravený v r. 1570 a barokovo v r. 1770. Barok. - klas. kostol (ref.) postavený ako tolerančný pochádza z r. 1785, veža bola pristavená v r. 1802. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pochádza z 19. stor. Vojnové udalosti pripomína pamätné miesto na Vápniku (pozorovateľňa maršala Malinovského). Matrika Kalvinské nám. 1 Mýtne Ludany 93556 Telefón: 036/6390113 Fax: 036/6390073

Galéria


Pridal: PetoReni