Kostoly a úrady – Matrika Mostová


Adresa:
c.120, 925 07 Mostová

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
031/7848201

Fax:
031/7848201

E-mail:
mostova@mostova-kurt.sk


Základné údaje o obci: - počet obyvateľov: 1600 Obec Mostová má 1600 obyvateľov a rozloha katastra je 2500 ha. Obec na ostrove medzi dvoma ramenami Dudváhu asi 8 km juhozápadne od Galanty. Prevažne poľnohospodárska obec má výhodnú polohu pri hlavnej ceste medzi mestami Galanta a Dunajská Streda. Prvá zmienka o obci je z roku 1245 ako Curty, ktorá vznikla pri obchôdzke chotára dediny Nyék (dnes Čierna Voda). Obec bola pôvodne majetkom hradu Bratislava. Na začiatku 14. stor. bola obec majetkom Matúša Čáka. V dobových listinách sa spomínajú aj samostatné obce Kürt a Német Kürt. Od r. 1491 sa obec spomína ako majetok hradného panstva Šintava. V r. 1624 prešiel Kürt do majetku Eszterházyovcov, sídliacich v meste Galanta. V obci Kürt sa stal v polovici 17. stor. zemepánom Lőrinc Széchényi. V r. 1817 sa čeklísky veľkostatok rozdelil na tri časti. Kürt pripadla k panstvu Tallós (dnes Tomášikovo). Elek Fényes v r. 1831 píše o obci, ako Hidas-Kürth. Po r. 1919 sa Hidaskürt stal súčasťou novovzniknutej I. ČSR a jeho meno bolo poslovenčené na Mostová Kerť. Do katastrálneho územia Mostová patrí Šoriákoš. Je to územie pri Malom Dunaji a Čiernej Vode s rozsiahlou chatovou oblasťou.

Galéria