Kostoly a úrady – Matrika Kajal


Adresa:
c.20, 925 92 Kajal

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
031/781 1911-2

Fax:
031/781 1281

E-mail:
kajal@kajal.sk

Web:


Základné údaje o obci: - počet obyvateľov: 1400 - rozloha obce: 1309 ha Starosta obce: Tibor Kosztolányi Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1297 a odvtedy obec zažila pestrú históriu, ktorou boli poznačené hlavne udalosti celého regiónu. Vojny a aj svetové vojny a prírodné katastrofy viackrát poznačili aj obec Kajal. V súčasnosti je tu čulý kultúrno-spoločenský život, čo spestrujú tunajší obyvatelia, podnikatelia a miestne spoločenské organizácie. Kajal je malá obec, ktorá leží v Podunajskej nížine, v údolí Váhu. Intravilán obce je obklopený potokom, takže do obce je možné vstupovat len cez mosty. Územie obce tvorí kvalitná polnohospodárska pôda, ktorá je aj intenzívne využívaná. Do katastra obce patrí aj cast vodnej plochy vodného diela Králová nad Váhom, ktorá je vhodným miestom pestovania vodných športov.

Galéria