Kostoly a úrady – Matrika Hrnčiarska Ves


Adresa:
č. 237, 98013 Hrnčiarska Ves

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
047/5674317

E-mail:
ouhrnves@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Mária Perželová


Základné údaje Obec leží na SV Lučenskej kotliny v doline potoka Suchá a v Slov. rudohorí. Chotár tvoria treťohorné uloženiny, poltárska formácia, kryštalické bridlice. Tu pramenia potoky Maštinský a Selčiansky. V okolí sú listnaté lesy s poľnou a lesnou zverou. Vchotári bolo objavené sídlisko pilínskej kultúry z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka je o obci Veľká Suchá (1285 Szuha), ktorá sa vyvinula zo st. osídlenia pod hradiskom. Patrila Jánokyovcom a Jákoffyovcom. Obec Pondelok sa spomína v r. 1515 (Pondelok). Obyv. sa zaoberalo výrobou škridiel a hrnčiarstvom. V Pondelku v r. 1769 založil Gabriel Roth porcelánku, v ktorej sa vyrábal majolikový riad a kachle pre panské kaštiele. Obec vznikla v r. 1964 zlúčením Pondelka a Veľkej Suchej. Hist. obecný znak je hrniec, položený na hrnčiarsky kruh (jediný znak tohto typu na Slovensku). V súčasnosti obyv. pracujú v miestnom stredisku PD, hospodársky dvor Pondelok a Veľká Suchá a v plniarni minerálnych vôd v Maštinci. VPondelku je renes. ev. a. v. kostol z r. 1630, budova manufaktúry na majoliku z 18. stor. V r. 1791 tu vznikol Malohontský čitateľský spolok. Vo Veľkej Suchej je klas. rím. kat. kostol sv. Mikuláša z r. 1815 s vežou z r. 1851. V obci je kultúrny dom, knižnica, MŠ, bazén a pošta. Železničná zastávka bola zrušená v r. 2003, doprava sa zabezpečuje autobusmi. M. č.: Maštinec, Pondelok, Veľká Suchá. Kontakty Matrika č. 237 Hrnčiarska Ves 98013 Telefón: 047/5674317 ouhrnves@stonline.sk

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna