Kostoly a úrady – Matrika Horný Tisovník


Adresa:
c.77, 962 75 Horný Tisovník

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
045/5389911

Fax:
045/5389911

E-mail:
htisovnik@podpolanou.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Ján Kluka

Otváracie hodiny:
Pondelok:8:00-16:00
Utorok:8:00-16:00
Streda:8:00-16:00
Štvrtok:8:00-16:00
Piatok:8:00-16:00Matrika č. 77 Horný Tisovník 96275 Telefón: 045/5389911 Fax: 045/5389911 Obec leží vo V časti Krupinskej výšiny v doline Tisovníka. Chotár obce v S časti zasahuje až k hrebeňu Javoria. Chotár je budovaný andezitickými tufmi a lávovými prúdmi s minerálnymi prameňmi. V okolí sú bukové lesy s viacerými poľovnými revírmi s možnosťami lovu medveďov a jelenej zveri. Časť lesného územia spravujú Vojenské lesy. Na majetkoch SL š. p. je lesná škôlka. Obec vznikla v 15. stor. ako pertinancia Divínskeho hradu. V r. 1549 sa spomína ako Gorne Tiszovnik. V 17. - 19. stor. tu vzniklo 18 kopaníc. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka a oviec. Z remesiel sa uchytilo ľudové kamenárstvo. V r. 1856 bola postavená Balašovského sklárska huta v lokalite Blyskavica, kde sa vyrábalo zelenkové a kriedové sklo. Pôvodný. kat. kostol bol renesančný s úplnou prestavbou v r. 1751 - 55 a zasvätený bol sv. Filipovi a Jakubovi v r. 1833. Na mieste pôv. ev. a. v. drevenej modlitebni z r. 1791 stojí terajší ev. kostol, postavený v r. 1867. Obec si zachováva ľudové tradície aj v odievaní. Typické sú sochorové studne a kamenné náhrobníky. Rekreačné zariadenia sú v Pliešovciach, Hornom Tisovníku a na Javorí. V obci je knižnica, poštový úrad a doprava je zabezpečená autobusmi.

Galéria