Kostoly a úrady – Matrika Horné Saliby


Adresa:
Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
031/7852399

Fax:
031/7852412

E-mail:
hornesaliby@hornesaliby.sk

Web:


Obec leží 8 km južne od okresného mesta Galanta na Podunajskej nížine, na oboch stranách rieky Dudváh. Bola a je aj v súčasnosti poľnohospodárskou dedinou. Momentálne je v obci zaregistrovaných 20 súkromne - hospodáriacich roľníkov, ktorí hospodária na poľnohospodárskych pôdach v katastrálnom území obce. Obec má obrovský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky. Na území obce medzi okresnými mestami Galanta a Šaľa sa totiž nachádza termálne kúpalisko, ktoré môže v budúcnosti poľnohospodársku dedinu pretvoriť na turistické stredisko. S týmto zámerom sa v roku 2000 začalo s ozdravovaním areálu termálneho kúpaliska. Vybudovali sa tu chatové osady, prebehla výstavba nových bazénov a vodného tobogánu, v ktorom sa postupne pokračuje. Rozloha obce je 3484 ha. Počet obyvateľov je 3128.

Galéria