Kostoly a úrady – Matrika Abrahám


Adresa:
c. 52, 925 45 Abrahám

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
031 785 72 41

Fax:
031/7857241

E-mail:
urad@obecabraham.sk


Abrahám leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Celú oblasť možno charakterizovať ako kultúrnu step prevažne odlesnenú. Katastrálne územie tvorí v prevažnej väčšine poľnohospodárska pôda. Vykopávky archeológov dokazujú, že územie obce bolo osídlené už od praveku. Striedali sa tu kultúry od najstaršieho neolitu až po Slovanov. Prvá písomná zmienka o obci Abrahám je z 5. marca 1231, kedy bol spísaný v Svätom Abraháme ( Sanktus Abrahám ) testament Šebešom, grófom z Pezinka a Svätého Jura, na majetku svojho syna Abraháma.

Galéria