Kostoly a úrady – Lešť - Matrika

Lešť - Matrika

Adresa:
Školská 21, 96263 Lešť

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
045/5562472

Fax:
045/5562472


Základné údaje Leží v úvalinke na Krupinskej výšine. Chotár je na plochých rozrezaných chrbtoch, dvíhajúcich sa na sever k hrebeňu Javoria. Dubové a bukové lesy sú len na strmších úbočiach. Názvy obce: Lešť: r. 1573 Lest, Leest; r. 1808 Lestiné; r. 1920 Lešť; maď. Lest. Obec Lešť je doložená r. 1573, patrila Balassovcom. R. 1554 - 1593 ju okupovali Turci, za vojen zač. 17. stor. bola zničená a vyľudnená. Obnovená bola r. 1670 ako poddanská obec sčasti divínskeho, sčasti modrokamenského panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a obchodom s obilím. V r. 1554 - 1593 okupovaná Turkami. Zač. 17. stor. rozdelená medzi panstvá Divín a Modrý Kameň. V 18. stor. boli v obci 2 mlyny a obecný pivovar. Zaoberali sa poľnohosp. a debnárstvom. Rozšírené bolo vyšívanie a paličkovanie čipiek. V Turom Poli sa narodil Gabriel Kováts Martiny (1782 - 1845) - prírodovedec. M. č.: Kamenný Vrch, Lažteky, Lešť, Podjavorie, Vidov Vrch. Kontakty Matrika Školská 21 Lešť 96263 Telefón: 045/5562472 Fax: 045/5562472