Kostoly a úrady – Lastovce-kostol


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
056/6702340

Web:

Kontaktná osoba:
Jeník Marek. ThLic., farár


Prvá správa o Lastovciach je z roku 1266. Pôvodný slovenský názov korenil v osobnom mene Lasta. Písomné doklady o prvom chráme sú od 14. storočia. Od druhej polovice 16. storočia v ňom pôsobili reformovaní evan jelickí kazatelia. Nový chrám postavili kalvíni v roku 1795 a existuje dodnes. Najstaršia dostupná matrika je z roku 1916. Gréckokatolícky chrám bol postavený v roku 1833 v štýle tereziánskeho baroka. V obci je tiež kostol rímskokatolíckej cirkvi. Najstaršia dostupná matrika je z roku 1916.

Galéria


Pridal: Šoltésová