Kostoly a úrady – Laškovce-kostol


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Web:

Kontaktná osoba:
Excurrendo z farnosti Pozdišovce


Prvá písomná zmienka o obci, ako časti dedičných majetkov šľachticov z rodu Bogatradvan je z roku 1310. Od 14. do 17. storočia je obec známa pod názvom Lask, slovenský tvar Lašky. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. Traduje sa, že na mieste kde teraz stojí murovaný chrám, stál drevený a ten bol jeden z najstarších v okolí. Súčasný chrám je z druhej polovice 18. storočia. Je zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. V súčasnosti sú Laškovce spravované excurendo z farnosti Pozdišovce. Farská budova v Laškovciach slúži ako Základná škola.

Galéria


Pridal: Šoltésová