Kostoly a úrady – Kostolík v Šalgočke


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
031/7861105


Rímsko-katolícky kostol bol postavený v 17.storočí, rozšírený do dnešnej podoby v prvej polovici 18. storočia. Pôvodne bol zasvätený sv. Barbore. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1780 dal kostol postaviť podžupan nitrianskej župy Juraj David. V kostole boli v tom čase tri oltáre: hlavný sv. Barbory s dreveným svätostánkom a bočné oltáre sv. Anny a sv. Jána Nepomuckého. Bola tu aj kazateľnica a krstiteľnica. Na hlavnom oltári bolo šesť drevených maľovaných svietnikov, na bočných po dvoch drevených pozlátených svietnikov. Kazateľnicu a dva bočné oltáre dal vyhotoviť Karol Dávid v roku 1767. Sakristia sa nachádzala za hlavným oltárom. Vo veži boli tri zvony, z ktorých najväčší v roku 1774 praskol a preliať ho dal Karol David.

Galéria