Kostoly a úrady – Kostol sv. Vavrinca


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


V obci je rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca z roku 1480

Galéria