Kostoly a úrady – Kostol sv. Svorada a Benedikta


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Kostol sv. Svorada a Benedikta v Kysuckom Lieskovci má 60-ročnú históriu V obci sa ma zriadiť nová fara, ku ktorej by sa pripojila filialka Lodna. K založeniu fary v Lieskovci nedošlo i napriek tomu, že jej nábožneský fond pridelil komplet: omšové rúcho, posvätné nádoby, jeden pluvial, 2 alby, 3 super-pelice, 2 oltáre, plachty, viac korporálov, purifikatorii, monštrancie, kalich aj ciborium, nádobky na sv. oleje, potreby pre zaopatrovanie chorých, kadidelnicu, kameň bez reliquii, rímsky a zádušný misal, ba dokonca i zvon. Všetko bolo osbe uložené na fare v Kysuckom Novom Meste cez polstoročie. Ešte v rolu 1840 píše nitriansky biskup Palugyaj kysuckému farárovi, aby im dobre inventár opatroval. K stavbe kostola a fary mali prispieť občania aj zemepán. Lieskovania však predstierali, že sú veľmi chudobní, preto sa cez napoleonské vojny obrátili na grófa, ktorý im pomoc prisľúbil, ale neuskutočnil. V roku 1874 druhýkrát sa pribrali Lieskobania do stavby kostola, ale v tom čase vypukol veľký mor a ten zahatil uskutočnenie ich šľachetného plánu. Tretíkrát sa chystala výstavba kostola v roku 1913. Prišla ale prvá svetová vojna a tá zmarila všetko ich úsilie. Novšia iniciatíva postaviť v Lieskovci kostol sa objavila v roku 1938-39, keď farár Kysuckého Nového Mesta Dr. A Paldár organizoval zbierku u zahraničných Slovákov na jeho výstavbu.

Galéria