Kostoly a úrady – kostol sv.Štefana kráľa


Adresa:
1.mája 558, 907 01 Myjava

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
034/ 621 21 34

Mobil:
0905 476 246;

Fax:
034/ 621 21 34

E-mail:
marianus@stonline.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr.Peter Solár

Otváracie hodiny:
po telefonickom dohovore


Pôvodný myjavský kostol z r.1586 stál na území dnešnej obce Stará Myjava. Nový (súčasný) kostol začali stavať v r.1697, keď sa obec vykúpila z urbárskych povinností voči čachtickému zemepánovi a získala aj nové pozemky na ktorých sa začala v r.1697-1704 rýchlo rozvíjať \"nová dedina\". S novou výstavbou sa začal pod vedením evanjelického farára Daniela Krmana ml. stavať aj nový kostol. Základný kameň bol položený na Turíčnu nedeľu 25.5.1697. Po Krmanovom uväznení a následnom úteku do Nemecka v r.1699 stavba stagnovala, pokračovala až po jeho návrate v r.1701. Vtedy dal Krman osadiť do steny kostola pamätnú dosku s krátkou históriou Myjavy. Znovu bola stavba prerušená v r.1704, keď sa Myjava stala významným strediskom Rákocziho povstania, následkom čoho bola štyri razy v r. 1704 a 1707 vypálená. D.Krman ušiel už predtým z Myjavy do Žiliny. Po szatmárskom mieri sa 11.11.1711 Krman vrátil na Myjavu. Ešte v tom istom roku dal zbúrať kostol v Starej Myjave a pokračoval v stavbe nového kostola. Občas sa objavuje tvrdenie, že nový kostol bol postavený už v r.1711, avšak to je nesprávne, odvodené z predpokladu, že keď zbúrali starý kostol, nový už musel byť funkčný. Avšak z priebehu udalostí je jasné, že len v nasledujúcich rokoch sa pracovalo na dostavbe nového kostola. Kostol bol vymaľovaný v r.1717. Veža bola dostavaná v r.1723 a rezbárske práce v interiéri boli dokončené až v r.1729. V r.1722 bol okolo kostola zriadený cintorín ohradený múrom, z ktorého už zostala len vstupná brána. V období stavby kostola platil zákon z r.1681, podľa ktorého v každej stolici mohli mať evanjelici len dva chrámy - tzv. artikulárne. Keďže Myjava medzi obce s artikulárnym chrámom nepatrila, viac ráz prišlo k prešetrovaniu, prečo majú evanjelici na Myjave kostol. Krmanovi sa však jeho držbu darilo obhájiť, a to najmä preto, že ho ľudia stavali z vlastných prostriedkov. V septembri 1729 prišlo na Myjave k vzbure, z ktorej podnietenia bol obvinený D.Krman. Začiatkom roku 1731 bol preto odsúdený na doživotné väzenie a súd tiež nariadil kostol na Myjave odovzdať katolíckej cirkvi. Kráľovská miestodržiteľská rada 7.3.1731 s rozsudkom súhlasila a definitívne rozsudok potvrdil kráľ Karol VI. 20.5. 1731. Po istých prieťahoch bol 16.8.1731 kostol odovzdaný novému katolíckemu farárovi Štefanovi Nedeckému a ostrihomský kanonik Pavol Kubovič v tento deň kostol posvätil. Azda práve z toho dôvodu, že posviacka sa uskutočnila vo sviatok sv.Štefana, kráľa, bol práve tomuto svätcovi kostol zasvätený. Myjavské obyvateľstvo chodilo do kostola i naďalej, konfesijnú zmenu akceptovali. Až v 70-tych rokoch 18.storočia nastáva zlom, ktorý sa prejavil tým, že po tolerančnom patente sa drvivá väčšina obyvateľov sa prihlásila k evanjelickej cirkvi a postavili si nový kostol. Keďže tolerančný patent evanjelikom nedovoľoval stavať veže, zvony na katolíckom kostole slúžili i pre evanjelikov až do r.1847, kedy si zadovážili vlastné.

Galéria