Kostoly a úrady – Kostol sv. Petra a Pavla


Adresa:
č. 228, 02334 Lodno

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
041/4231721

Fax:
041/4231721

E-mail:
obeclodno@stonline.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Alžbeta Suriaková


Leží v severnej časti Kysuckých vrchov v pramennej oblasti Lodnianskeho potoka. Vrchovinný až hornatinný povrch chotára tvoria treťohorné horniny. Lesy sú len na svahoch doliny. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Ako samostatná obec vznikla vyčlenením časti z Kysuckého Lieskovca v prvej polovici 17. storočia. Patrila budatínskemu panstvu. V r. 1658 (Lodne) bolo v obci 10 valašských hospodárstiev, r. 1720: 11 daňovníkov, r. 1850: 759 slovenských katolíckych a 3 židovskí obyv. Zaoberali sa poľnohosp., drotárstvom, sitárstvom, riečičiarstvom, kefárstvom, chovom oviec a spracúvaním dreva. Obec bola známa ako stredisko pestovania ovocia, najmä hrušiek. V r. 1965 bola postihnutá veľkou povodňou. Cirkevne patrila k fare v Kysuckom Novom Meste a od r. 1950 v Kysuckom Lieskovci. V r. 2001 J. E. kardinál J. CH. Korec konsekroval kostol sv. Petra a Pavla

Galéria