Kostoly a úrady – kostol Sv.Michala


Adresa:
Hlavna, 013 52 Súľov - Hradná

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
041 / 557 40 16

Mobil:
041 / 557 40 16

Fax:
041 / 557 40 16

E-mail:
sulov-hradna@stonline.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Jaroslav Bušfy

Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 13:30


Renesančný r.k. kostol Sv.Michala z roku 1616 v Súľove-Hradnej. História: Katolícky kostol, pôvodne renesančný bol postavený v roku 1616 a prestavaný v rokoch 1780-1792. Interiér: Hlavný oltár sv.Michala a bočný oltár P.Márie sú barokové z 18. storočia. Exteriér: Jednoloďový kostol má polygonálny uzáver presbytéria a predstavanú vežu. Oba priestory sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami, ktorá dosadá na rímsu zdvojených pilastrov. Predstavaná veža má jedno pole krížovej klenby. Kostol má polkruhovo zakončené okná a veža má štrbinové okienka a v hornej časti združené renesančné okná. Vo veži sú pôvodné renesančné dvere s portálom s rôznymi nápismi - najstarší je z roku 1628.

Galéria