Kostoly a úrady – kostol sv. Michala archanjela


Adresa:
Hlavna, 925 22 Velke Ulany

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
031/787 81 08

Mobil:
031/787 81 08

Fax:
031/787 81 92

E-mail:
ocuvelkeulany@stonline.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Ing. František Gögh

Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 13:30


Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela začali r.1594 v renesančnom štýle , ale pre nepokojné časy dlho nebola dostavaná.Podľa údajov ju dokončili až r.1670. R.1718 bola pristavaná vysoká veža, chór bol postavený r.1750. Kostol rozšírili r.1756 o bočné lode. Kostol bol opravovaný r.1958. Maľba klenieb kostola pochádza zo začiatku 20. stor. a znázorňuje výjavy zo života svätých. Hlavný oltár sv. Michala archanjela so stĺpovou architektúrou má ústrednú sochu svätca, reliéf Kristovho krstu a Klaňania troch kráľov. Bočný oltár Piety je neogotický z 1.polovice 19. stor., v dolnej časti je plastika Ukrižovaného. Bočný oltár sv. Jozefa je neogotický z 1. polovice 19. stor., je na ňom ústredná plastika svätca. Bočný oltár sv.Kríža je neogotický a podobný dvom predchádzajúcim. Závesný obraz sv.Michala archanjela je z 18.stor., obraz sv.Anny je z r.1876, obrazy Madony a sv.Trojice sú z 2. polovice 19.stor.

Galéria