Kostoly a úrady – Kostol sv. Michala Archanjela


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Na úpätí dedinky sa nachádza kostol Michala archaniela. Je z 15. storočia a niekoľko krát vyhorel, ale bol obnovený. Múry kostola sú veľmi hrubé (100 centimetrov). Dvere sú drevené a taktiež veľmi hrubé (20 centimtrov). Okná sú jednoduché, barokové. O čerstvé kvety v kostole sa striedavo starajú dedinčania.

Galéria