Kostoly a úrady – Kostol sv. Michala Archanjela


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Katolícky kostol svätého Michala Archanjela bol postavený v rokoch 1424 - 1427 ako kaplnka. V roku 1770 bola k nemu pristavaná veža, po požiari v roku 1779 bol obnovený. Veža má šindľovú strechu, zvon je z roku 1693. Kostol bol pôvodne neskorogotický, neskôr bol prestavbami úplne zbarokizovaný.

Galéria