Kostoly a úrady – Kostol sv. Michala Archanjela


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Jablonové je obec na Slovensku v okrese Malacky. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela z roku 1679. Jablonovský organizovaný šport sa datuje od roku 1953, keď vznikla Telovýchovná jednota pod názvom Sokol. Po šiestich rokoch prišlo k zmene názvu na Družstevník. V súčasnosti má jediný oddiel v obci, futbalový, názov ŠK. O založenie telovýchovy a športu sa v Jablonovom zaslúžili Matej Boc, Alojz Jánoš, Stanislav Brichta, František Prokop, F. Reisenauer, Š. Jánoš, E. Rupec, J. Michalových, A. Rybár, A. Jánoš, I. Pavlíček, V. Malcher, Š. Rusnák. Prvé ihrisko bolo za dedinou na \"Nivách\". Na jeseň roku 1957 sa otváralo nové futbalové ihrisko, ktoré priaznivci futbalu vybudovali brigádnicky. Veľký rozkvet telovýchovy a športu zaznamenala obec koncom šesťdesiatych rokov. To bola veľká funkcionárska éra bývalého dlhoročného futbalistu, Štefana Masaroviča v jablonovskom športe, ktorá trvala až do roku 2002. V súčasnosti futbal neustále v Jablonovom pretrváva. Fungujú tri družstvá - žiacke, dorastenecké, a seniorské. Kronikárom jablonovského futbalu od roku 1953 je Slávo Brichta.

Galéria