Kostoly a úrady – Kostol sv. Matúša


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Baroková stavba z r.1762

Galéria