Kostoly a úrady – Kostol sv. Kríža


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Leží v Strážovských vrchoch medzi Dolným Lieskovom a Horným Moštencom v Pružinskej doline. V listine z r. 1392 sa spomína Štefan, syn Vavrinca z Lieskovca, zapísaného ako duo Leskowecz, na rozlíšenie od dnešného Dolného Lieskovca. Sídlom farnosti je blízka Slopná, rím. kat. kostol sv. Kríža v Hornom Lieskove je starší ako rím. kat. kostol v Dolnom Lieskove - postavený je už v r. 1723, doteraz uvádzaný dátum (1776) je už jeho stavebnou úpravou. Obec sa osamostatnila od Dolného Lieskovca v r. 1993. Hospodári na 450 ha, z čoho je 330 ha ornej pôdy a pasienkov. Má miestnu školu, odkúpila tretinu pálenice (v obci sa darilo ovociu, boli tu sušiarne ovocia), postavili nový OÚ, v starom sídli knižnica, požiarnici, urbár. Známa je dychová kapela Lieskovanka s dlhoročnou tradíciou (75 rokov), obec je plynofikovaná, s vlastným vodovodom a vodojemom nad obcou. Za Stráňou, na rozhraní chotárov Horného Moštenca a H. Lieskova, je prameň tzv. Zdravej vody, ktorá v minulosti liečila chorý zrak a pomáha celkovému uzdraveniu. Rozvíja sa individuálna bytová výstavba rodinných domov - pre domácich i prisťahovalých. Obyv. kedysi chodievali za prácou do Považskej Bystrice pešo cez Moštenec do vzdialenejšej Dubnice na bicykloch.

Galéria


Pridal: PetoReni