Kostoly a úrady – Kostol SV. JOZEFA ROBOTNÍKA ČADCA - KÝČERKA


Adresa:
SNP 1315, 02204 Čadca

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
041/433 18 21

E-mail:
cadca.kycerka@fara.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Marek Smatana


* pondelok až piatok po večernej sv. omši,
* sobáše sa nahlasujú v piatok po večernej sv. omši,
* krsty sa nahlasujú v sobotu po večernej sv. omši,
* pohreby a zaopatrovania chorých sa nahlasujú kedykoľvek podľa potreby.

Galéria