Kostoly a úrady – Kostol Sv. Jána Evanjelistu


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Farský, pôvodne neskoro románsky kostol, jeden z najstarších v oblasti bol postavený v r. 1243. V r. 1590 neskoro goticky a renesančne upravený na dvojlodnú svätyňu. Strecha je krytá šindľom, pôvodná veža má barokovo medenú kopulu z r. 1751. V interiéri hlavný, novogotický oltár z r. 1896, vzácny funkčný organ z r. 1875, neskoro barokové drevené lavice s volutovými dekoráciami z 2. polovice 18. stor.

Galéria