Kostoly a úrady – Kostol sv. Jakuba


Adresa:
Komenského1157, 02401 Kysucke Nove Mesto

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
041/4212545

E-mail:
fara@rkfknm.sk

Web:

Kontaktná osoba:
farár: Pavol Mazúch


Farnosť Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto má dva kostoly. Kostol sv. Jakuba a kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Do farnosti Kysucké Nové Mesto patrí: Radoľa, Povina(kostol Panny Márie Kráľovnej),Budatínska Lehota a Dubie. Celá farnosť má 18418 obyvateľov, z toho je 16124 katolíkov. Po roku 1945 pôsobili vo farnosti: Dr. Andrej Paldan (1938-1948), Štefan Hudec (1948-1973), Milan Krkoška (1973-1991) a Ján Šmelka (1991-2002). V súčastnosti farnosť spravuje Pavol Mazúch (od roku 2002). Z farnosti Kysucké Nové Mesto pochádzajú títo v súčasnosti pôsobiaci kňazi: Viktor Mičuda, Igor Čuntala, Ľubomír Hlad, Ján Čepela, Marián Chovanec, Ľubomír Vavro, Slavomír Trnka.

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna