Kostoly a úrady – Kostol sv.Františka z Assisi


Adresa:
Nám. sv. františka 4, 84104 Bratislava

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
02/65426860

E-mail:
klastor@minoriti-ba.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Witold Adamczyk

Otváracie hodiny:
nedeľa a prikázaný sviatok 7.00, 8.30, 10.00 /detská/, 11.30 a 18.00 hod.,
prikázané sviatky v pracovných dňoch 18.00 a 19.30 hod.,
všedné dni 18.00, v sobotu aj o 7.00, v pondelok charizmatická o 19.00 hod.,
v utorok mládežnícka o 19.00 hod.
vo štvrtok detská o 16.30


omša o 10.00 hod. (detská omša)v Kostole sv. Františka z Assisi v mesiacoch júl a august nie je

V prvé soboty mesiaca je mariánska svätá omša s večeradlom o 7.00 hod.
Sväté omše večer pred každým prikázaným sviatkom o 18.00 hod. sú platné na sviatok.


Farnosť Bratislava

Galéria