Kostoly a úrady – Kostol sv. Cyrila a Metoda


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
043/53920 80

E-mail:
fara.brezovica@orava.sk

Kontaktná osoba:
PaedDr. ThLic. Jaroslav Rusnák

Galéria