Kostoly a úrady – Kostol sv. Bartolomeja


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Postavený v rokoch 1734–35 v barokovom slohu so vzácnym obrazom na hlavnom oltári od J. B. Klemensa. Pri sledovaní vývoja cirkevnej organizácie môžeme vidieť, že intenzívne osídlenie Kysúc je pomerne neskoršie. Najstaršou písomne doloženou farou na Kysuciach /1332/ je fara v Radoli, ktorá vznikla už v 13.storočí a zanikla možno už v druhej polovici 14.storočia, keď jej funkciu prevzala fara v Kysuckom Novom Meste. Fara v Radoli patrila k najmenším, ale fakt, že tu jestvoval starý farský kostol, ktorého filiálkami boli všetky dediny na Kysuciach včítane Kysuckého Nového Mesta je presvedčivým dokladom, jej starobilosti. /Nemožno tu vylúčiť ani pradávne kultové miesto/. V 14. storočí Kysuce patrili do Žilinského dekanátu trenčianskeho archidiakonátu Nitrianskeho biskupstva. Podľa zachovaných dokladov bola to jediná fara na celých Kysuciach až do 16. storočia. V 17.storočí v súvislosti s upevňovaním postavenia katolíckej cirkvi vzniklo niekoľko nových fár. Na kysuckom území strečnianskeho panstva vznikli nové fary v Starej Bystrici /1667/ a v Čadci /1674/. Najstaršie dejiny kostola svätého Bartolomeja Pôvodný drevený kostolík z roku 1674 bol veľmi jednoduchý, chudobný bez finančných prostriedkov okrem zvončeka. Bol vyzdobený rozličnými sochami a obrazmi. Mal dvojitý chór, oltár s maľovaným obrazom narodeného Ježiška. Mal tiež dva zvony, dva kalichy, jeden zlatý s paténou a druhý cínový. Duchovným pastierom v tom období tu bol Ján Rybanský.

Galéria