Kostoly a úrady – Kostol sv. Antona Pustovníka


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Kostol s opevnením je zasvätený sv. Antonovi Pustovníkovi pôvodne ranogotický, bol postavený v polovici 13.storočia a prestavaný bol v 17. storočí. Pri poslednej oprave strechy v roku 2000 obyvatelia našli mosadznú krabičku, v ktorej boli 3 kovové mince - z roku 1812, 1868 a z roku 1906. To sú predpokladané roky opráv strechy. Obyvatelia obce tam pridali desaťkorunáčku z roku 2000 a k tomu krátky text o priebehu opravy kostola.

Galéria