Kostoly a úrady – kostol sv. Anny-Nižné Repáše


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Centrum obce tvorí kostol sv. Anny pôvodne ranogotický zo začiatku 14. storočia, s neskoršími úpravami. Okolo kostola sa zachoval múr. Zachovali sa čiastočne aj gotické okná s kružbou a lomený portál. Krásny výhľad na obec sa vám naskytne z kopca Hliník a Peciska.

Galéria