Kostoly a úrady – Kostol sv. Alžbety


Adresa:
č. 39, 90084 Kaplna

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
033/6455266

Fax:
033/6455266

Web:

Kontaktná osoba:
Vladimír Vittek


Leží v záp. časti Podunajskej nížiny v plytkej dolinnej úvalinke Vištuckého potoka. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy z doby rímsko-barbarskej a veľkomoravskej. Písomne je obec doložená z r. 1244. Od 16. stor. patrila panstvu Červený Kameň. V r. 1530 ju zničili Turci, v pol. 16. stor. dosídlili chorvátski osadníci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Na prelome 19. - 20. stor. bola obec známa výrobou vyrezávaných piestov. Pôv. rom. tehlová stavba kostola sv. Alžbety, vdovy z pol. 13. stor., bola v r. 1529 po nájazde Turkov zničená, v r. 1634 znovupostavená a v r. 1760 - 62 v interiéri zbarokizovaná.

Galéria