Kostoly a úrady – Kostol sv. Alžbety Uhorskej


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Kostol sv. Alžbety Uhorskej leží vo Veľkých Bieliciach (časť mesta Partizánske). Jeho výstavba začala v roku 1723 za Pavla Leopolda Medňanského a z väčšej časti bol dokončený v roku 1759 za prispenia barónky Anny Márie Medňanskej. Nosné oblúky mala iba svätyňa, chrámová loď zostala otvorená do roku 1777. Spočiatku boli dva zvony umiestnené v drevenej zvonici vedľa kostola. Počas prvej svetovej vojny boli zvony zhabané pre účely armády. V roku 1799 a v roku 1902 bol kostol rekonštruovaný. Steny sa spevnili a zvýšili o 2,5 m. Na pamiatku rekonštrukcie je vo vchode umiestnená mramorová tabuľa. Vedľa kostola sa nachádza cintorín a neďaleko je aj fara. Pôvodná budova bola postavená na močaristom teréne, kňazi tu mali neustále problémy s vlhkosťou. V roku 1763 bola vybudovaná nová fara z nepálenej tehly, na ktorú prispeli veriaci. Tá však bola aj napriek mnohým opravám zdemolovaná a na jej základoch vyrástla v roku 1897 terajšia budova. Kostol je zasvätený sv. Alžbete Uhorskej, dcére uhorského kráľa Ondreja II. z rodu Arpádovcov. Rímskokatolícky kostol sa začal stavať pravdepodobne v rokoch 1723 - 1759, ale je tu predpoklad, že bol postavený na inom mieste už v 14. storočí. Dnešný kostol leží na pahorkatine v severnej časti intravilánu miestnej časti Veľké Bielice v areáli cintorína.

Galéria


Pridal: Johanna