Kostoly a úrady – Kostol Semerovo


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Mobil:
0905 634 035

Galéria