Kostoly a úrady – Kostol Sedembolestnej Panny Márie


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Základný kameň pre nový kostol v Hloži posvätil Svätý Otec pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve Slovenska v apríli roku 1990. Autorom projektu bol Ing. Arch Jozef Ďurko, člen Komisie pre výstavbu kostolov pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Je to moderne ponímaný škandinávsky typ kostola s vnútornou kapacitou pre 400 osôb. Kostol svojou architekturou symbolizuje Ježiša Krista, ktorý svojim otvoreným náručím - čo predstavujú dve bočné prístavby kostola - akoby objímal svet a volal ľudí k sebe. Na veži kostola sa vyníma zďaleka viditeľný grandiózny kríž. Plánovanú novostavbu kostola a jeho projekt schválil Biskupský úrad v Nitre (obr. 1).

Galéria