Kostoly a úrady – Kostol Povýšenia svätého kríža


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Pamiatkou je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža. Nie je nehnuteľnou národnou kulúrnou pamiatkou, zapísanou v ÚZ PF, vykazuje však značné umelecko-historické a architektonické hodnoty. Bol postavený r. 1798 na mieste kostola spomínaného r. 1561. Podľa datovania v podveží opravený r. 1939, r. 1954 prevedený do vlastníctva štátu. Vlastnícke vzťahy boli vysporiadané v r. 2006 a kostol sa tak opäť vrátil do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi.

Galéria