Kostoly a úrady – Kostol Panny Márie Ružencovej


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


V obci sa nachádza kostol Panny Márie ružencovej, postavený na mieste neskorogotickej kaplnky z roku 1857

Galéria