Kostoly a úrady – Kostol Narodenia Panny Márie


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Najstaršou pamiatkou obce rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie postavený na vyvýšenom mieste nad Breznicou v 14 stor. z kameňa v románskom slohu. Budova bola viackrát obnovená, ale 6. apríla 1647 Turci obec napadli a vypálili ju zhorel aj obnovený kostol s trámovým stropom. V r. 1734 bola pred štítovou fasádou postavená veža s kamenným ostením vstupného porálu s tromi klenákmi. Potom stavba bola renovovaná v barokovom slohu v r. 1777. Kostol v r. 1856 zničil požiar, avšak v zápätí bol opravený. V rokoch 1912-1913 bola stavba prestavaná a rozšírená novou prístavbou, ktorá rešpektovala pôvodnú architektúru bohostánku. Vtedy vzniklo pôvodné zeklenuté presbytérium. Dokončený kostol vysvätil kanonik kancelár Adolf Grosch. V r. 1993 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia kostola. Je to jenoľoďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, predstavanou vežou a pristavenou sakristiou. Oltár má po stranách sochy sv. Petra a Pavla a dve plastiky anielov. Bočné oltáre Božského Srdca Ježišovho a Madony /Panne Márie Kráľovnej/ sú z r. 1914. 14 litografií zasvetení krížovej cesty pochádza tiež z r. 1914. V kostole sú soch sv. Antona, Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Jozefa. V predsieni pod vežou je sadrový reliéf Krista kážuceho na Hore olivovej a pôvodná malá kamenná pokladnička. Malá novšia krstiteľnica má na veku plastiku Krstu Krista. Z bývalej kazateľnice sa zachoval parapet s reliéfmi 4 evanjelistov, podopretý s novou s reliéfom Desatora, anjelov a Ducha Svätého. Pôvodný organ sa chóre vyrobil v r. 1903 staviteľ Jozef Kardonyi, dnešný organ s peknou píšťalovou skriňou r. 1940 vyrobila firma Otto Rieger v Budapešti. Zakúpený bol z milodarov r.k. veriacich. Vo veži sú zavesené 4 bronzové zvony. Tri z nich vylial R. Manoušek v Brne, veľký zasvätený sv. Jozefovi a zvonumieráčik bez nápisu. Malý zvon v r. 1857 vylial zvonolejár Andrej Schaudt v Budapešti.

Galéria